© All copyrights are reserved 2013-2020
Home Mogelijkheden Runen Ervaring en Nieuws Sjamaanse Fb Magic Herbs Contact
Sjamaanwhitewolf.nl
EIHWAZ (ihwa, iwaz)
staat voor de taxusboom, loutering, ernst
Vertaling: Yggdrasil (taxus), astrologische overeenkomst: Pluto
Eihwaz kan zowel
rechtopstaand
 als
omgekeerd
 getrokken worden.
E
ihwaz  betekent 'taxusboom' en werd gezien als poort tot een andere wereld en als bewaarder van wijsheden. Daarom ook staat deze rune als je sjamaanrune bekend omdat werd geloofd dat sjamanen de mogelijkheid bezaten om naar andere werelden te reizen. Eihwaz laat je zien dat je soms problemen nodig hebt om tot een juiste oplossing te komen waardoor je in staat zal zijn om situaties die het leven aangenamer maken te creeeren voor jezelf.
PERDHRO (perthro, perth)
staat voor mysterie, openbaring, verborgen invloeden
Vertaling: dobbelsteenbeker, astrologische overeenkomst: Neptunus in conjunctie met Venus
Perdhro kan zowel
rechtopstaand
 als
omgekeerd
 getrokken worden.
P
erdhro  betekent 'dobbelbeker' die in het verleden vaak gebruikt werd bij weddenschappen en spellen. Perdhro vertegenwoordigd het lot. Deze rune is zoals de vlucht van een adelaar; hoog verheven en in contact met de hemelse invloeden ver boven het aardse gedruis. Perdhro heeft te maken met ons innerlijk en uiterlijk thuis en toont de noodzaak om de zorgen voor stevige fundamenten. Bijzondere gebeurtenissen vinden plaats die zeker een positieve invloed kunnen gaan hebben. Zaken die lange tijd geheim waren of verborgen werden gehouden worden geopenbaard.
ELHAZ (algiz)
staat voor bescherming, verdediging, innerlijke kracht
Vertaling: eik, astrologische overeenkomst: Jupiter in conjunctie met Venus
Elhaz kan zowel
rechtopstaand
 als
omgekeerd
 getrokken worden.
E
lhaz,  ook wel bekend als 'algiz' wat eik betekent symboliseert de wereldboom en stelt bescherming voor. Je maakt een tijd van volheid door waarbij er  zich meerdere mogelijkheden presenteren om je leven meer kleur en inhoude te geven. Je emoties heb je onder controle en je staat met beide  benen stevig op de grond zodat je niet alleen jezelf beschermd maar tevens de mensen in je nabije omgeving die je aan het hart gaan.