© All copyrights are reserved 2013-2020
Home Mogelijkheden Runen Ervaring en Nieuws Sjamaanse Fb Magic Herbs Contact
Sjamaanwhitewolf.nl
Hieronder volgt een overzicht van de runenstenen met daarbij een omschrijving van de betekenis ervan.
FREYA'S ACHT
FEHU
staat voor bezit, rijkdom, macht, verantwoordelijkheid, hebzucht, jaloezie
Vertaling: vee, astrologische overeenkomst: Stier
Fehu kan zowel
rechtopstaand
 als
omgekeerd
 getrokken worden.
I
n het verleden was vee een zeer belangrijk bezit. De rune 'fehu' staat daarom ook voor voorspoed of rijkdom en het onderzoek naar de waarde ervan. Het betekent voeding op zowel een goddelijk als een aards niveau,  geestelijke rijkdom en welvaart. Fehu staat symbool voor creativiteit en voorspoed.
URUZ
staat voor kracht, energie, een wilde stier
Vertaling: oeros, astrologische overeenkomst: Pluto
Uruz kan zowel
rechtopstaand
 als
omgekeerd
 getrokken worden.
D
e oeros 'Uruz' stond bekend om zijn snelheid en kracht. Uruz staat daarom bekend als de rune voor de krijgers, dit vanwege de vaardigheid die benodigd is om op een oeros te jagen. Deze rune staat voor een periode van geestelijke groei, zelfbewustzijn en verandering. Het staat voor een  overgangsfase die te interpreteren is als verlies maar waar juist nieuwe kansen liggen voor de toekomst. Soms is het noodzakelijk om dingen los te laten.
THURISAZ
staat voor sterkte, goed nieuws, de poort
Vertaling: Jötun (reus), astrologische overeenkomst: Saturnus
Thurisaz kan zowel
rechtopstaand
 als
omgekeerd
 getrokken worden.
T
hurisaz  geeft aan dat het tijd is voor een rustpauze en raadt daarbij aan geen overhaaste beslissingen te nemen. Het staat symbool voor een poort die je door moet gaan voordat je kunt zien wat te toekomst gaat brengen. Het  is tijd om even achterom te kijken en bepaalde zaken af te sluiten.
Runen